Pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání cookies


Abychom učinili formalitám zadost, já, Michal Hanych, se sídlem Masarykova třída 882/28, Olomouc, IČ 75219638, evidovaný u živnostenského úřadu Magistrátu města Olomouce (dále jen „Michal Hanych“, alternativě v textu oslovení v první osobě), který provozuji tento web, slibuji, že budu chránit vaše osobní údaje.

Prostřednictvím webových stránek shromažďuji určité údaje, popsané níže, zejména k tomu, abych mohl poskytovat lepší služby a případně vám nabídnout produkty nebo služby, o kterých si myslím, že by vám mohly být prospěšné a vy byste o ně mohli mít zájem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním potvrzovacího formuláře mi udělujete výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím osobních údajů za účelem vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace produktů, zasíláním marketingových materiálů, pozvánek, za účelem nabízení produktů a služeb a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové a jiných subjektů a rovněž s využitím svojí elektronické adresy k zasílání obchodních sdělení mých, jakož i třetích stran. Takto zaslaný e-mail splňující povinnosti zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti nelze považovat za nevyžádanou reklamu. Nesouhlas se zasíláním e-mailů může uživatel projevit odhlášením z e-mailingového systému prostřednictvím možnosti k tomu poskytnuté v doručeném e-mailu. Uživatel může zaslat svůj nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení rovněž na e-mailovou adresu: info@simpletax.cz, kdy do předmětu zprávy musí uvést „Žádost o nezasílání obchodních sdělení“.

Prohlašujete, že jste byli řádně informováni o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou zde uvedeny; byli informováni o skutečnosti, že osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů, nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů; byli poučeni o skutečnosti, že své osobní údaje poskytujete dobrovolně a že souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na adresu výše uvedenou.

Osobní údaje zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo mnou. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou údaje uživatele zpracovávány a uchovávány za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let.

Cookies

Shromažďuji určité informace a osobní údaje uživatele webových stránek automaticky nebo případně prostřednictvím emailové komunikace. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres a cookies.


SimpleTax&Law.czSpory s finančákemOSVČ nebo SROZdanění kryptoměn

Facebook SimpleTaxFacebook Spory s finančákem

2023 © Provozuje SimpleTax s.r.o., IČ 04149726

Zásady zpracování osobních údajů..
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb daňového poradenství. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv o daňovém poradenství je Česká obchodní inspekce.

Tvorba simple webíku - HexaDesign